Igmanska

Na brdu Apelovac planira se izgradnja stambeno poslovnog objekta spartnosti Pr+2+Pk

 

Osnove etaža

Osnove tipskih stanova

3D MODEL

Lokacija objekta