Oblačića Rada

U toku je izrada plana za izgradnju stambeno poslovnog objekta Po+Pr+6

 

 

Tipski stanovi

 

Osnove tipskih spratova

 

Lokacija objekta